Portefeuille

De grafiek geeft de net asset waarde van de portefeuille aan wat betekent dat deze inclusief ongerealiseerde winsten en verliezen is.

Op deze pagina vindt u de afgeronde transacties van Adeptify.